تاريخ روز : چهارشنبه 17 آذر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت ویتانا

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اطلاعیه پرداخت سود سهام سال 1399بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت ویتانا می رساند که افراد حقیقی می توانند سود سهام سال مالی منتهی به 30/09/1399 را تا تاریخ 30/08/1400 با در دست داشتن کارت ملی با مراجعه به کلیه شعب بانک اقتصاد نوین دریافت نمایند.