تاريخ روز : یکشنبه 29 فروردین 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت ویتانا

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سهامدار گرامی 

جهت ورود به سامانه سهامدارن، نام کاربری بخش عددی کد بورسی(5رقم) و رمز عبور شماره شناسنامه می باشد. برای مثال برای کد بورسی "رضا12345" و شماره شناسنامه "999"، نام کاربری 12345 و رمز عبور 999 است.

 برای سهامداران حقوقی رمز عبور شماره ثبت شرکت خواهد بود.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی